Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – Wykonanie robót budowlanych w budynku handlowo-usługowym mieszczącym się przy ul. Wadowickiej 7, 34-640 Zator

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie robót budowlanych w budynku handlowo-usługowym mieszczącym się przy ul. Wadowickiej 7, 34-640 Zator
6 września 2019